Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sürdürülebilir gelişmemizin bir parçası olarak gördüğümüz bilgi varlıklarımız ve bilgi işleme süreçlerimize yönelik riskleri, temel iş hedeflerimize uygun şekilde yönetmek ve geliştirmek temel prensiplerimizdir biridir. Bu amaçla;

 • Bilgi güvenliÄŸi yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek ÅŸekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve etkinliÄŸinin sürekli iyileÅŸtirilmesini,
 • ISO/IEC 27001 Standardının uygulanabilir tüm ÅŸartların yerine getirilmesini,
 • BGYS kapsamında, kiÅŸisel, kurumsal ya da üçüncü taraflara ait (üretilen ve/veya kullanılan) bilgilerin gizliliÄŸi, her durumda güvence altına alınmasını,
 • "Bilmesi gereken" prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kiÅŸiler tarafından eriÅŸilebilir olmasının saÄŸlanmasını,
 • Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, deÄŸiÅŸtirilmesi, açıklanması ve hasara uÄŸratılmasının önlenmesini,
 • Personelin çalışma alanlarında, "Temiz Ekran / Temiz Masa" prensiplerine uygun olarak, "Açık" özellikteki bilgiler dışındaki bilgilerin, baÅŸkalarınca görülmesine imkân verilmeyecek ÅŸekilde önlemler alınmasını,
 • Bilgi güvenliÄŸinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlâlleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınmasını,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak deÄŸerlendirilmesi, iÅŸlenmesi ve kabul edilebilir seviyelere düşürülmesini,
 • Ãœlkemizde Bilgi GüvenliÄŸi ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulmasını,
 • Bilgi güvenliÄŸi farkındalığını artırmak için, kapsamımız içindeki süreçlerde görev alan tüm çalışanlarımıza teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliÅŸtirecek eÄŸitimlerin saÄŸlanmasını,
 • BGYS’nin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileÅŸtirilmesi için gerekli kaynakların saÄŸlanmasını ve
 • BGYS Faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi için gerekli her türlü yönetim desteÄŸini sunacağımızı taahhüt ederiz.

Bu bağlamda kapsamımız içindeki tüm firma çalışanlarımız ile Baykal Makine bilgi varlıklarına erişen/erişme yetkisine sahip olan paydaşlarımız, üçüncü taraflar ve tedarikçilerimiz de bilgi güvenliği ile ilgili ana politikamıza uymak konusunda sorumluluk sahibidir.